1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566


วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 ณ มณฑลพิธี สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลแสนสุข โดยมี นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัยในด้านสังคม การศึกษา และการคมนาคม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting