1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 19 ถนนเทศบาล 42 ชุมชนแสนสำราญ ซึ่งได้ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting