1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนแสนสำราญวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 19 ถนนเทศบาล 42 ชุมชนแสนสำราญ ซึ่งได้ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กรรมการชุมชนแสนสำราญ ร่วมให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting