1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนแสนสำราญวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 19 ถนนเทศบาล 42 ชุมชนแสนสำราญ ซึ่งได้ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กรรมการชุมชนแสนสำราญ ร่วมให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting