1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 1027 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้นำถุงยังชีพ และน้ำดื่ม จำนวน 1027 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมวงดนตรีจิตอาสาเปิดวงส่งพี่น้องกลับบ้าน โดย "วงดนตรี คณะ 4 มหัศจรรย์สำราญศิลป์" ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting