1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จ.สมุทรปราการ เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองของวารินชำราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จ.สมุทรปราการ เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองของวารินชำราบ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, น.ส.สุนทรี  บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นายคำพอง  เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นางธิติมา  โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข, นายสุรศิริ  อรุณฤกษ์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, นายมานะ  สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จ.สมุทรปราการ นำโดยนายพงศ์วรรณ  ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting