1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ชาวเทศบาลเมืองวารินฯรวมใจส่งคุณพ่อไพฑรูย์ ศรีสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลวารินชำราบสู่สรวงสวรรค์


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ ครอบครัวศรีสวัสดิ์และญาติๆได้จัดงานพิธีฌาปนกิจแก่คุณพ่อไพฑรูย์  ศรีสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลวารินชำราบ เพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีผู้มาร่วมงานมากมายอาทิ นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์  ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิรุจ  วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ, นายทรงกลด  ไกรกังวาร นายกเทศบาลตำบลแสนสุข, นายควรคิด  ชโลธรรังษี อดีตนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, น.ส.ศรีเสงี่ยม  ณูรักษา รักษาการปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรเมืองวารินชำราบ, นายณรงชัย  ประสิทธิ์  ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำรราบ, น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ, คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ, พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นต้น ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนนายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการทอดผ้ามหาบังสกุล ทั้งนี้คุณพ่อไพฑรูย์  ศรีสวัสดิ์ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วยโรคประจำตัว เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวารินชำราบถึง2 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกระหว่าง 19 ธันวาคม 2517 - 28 กรกฎาคม 2528  ก่อนจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งระหว่าง 23 กันยายน 2533 - 24 มิถุนายน 2536 สร้างคุณงามความดีและพัฒนาเมืองวารินชำราบให้เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนี้


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting