1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาเยีย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting