1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก นายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รางวัลที่ 3 ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
                  พร้อมกันนี้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรม “การบริหารความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565" ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล นำเสนอแก่ผู้ที่สนใจด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธของเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting