1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผวจ.อุบลฯ นำสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ในคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียน (DELSA) มอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวาชำราบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ นำของช่วยเหลือของอาเซียนในคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (delsa) ซึ่งได้รับมอบ จำนวน 549 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting