1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายดอกไม้เพลิง กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง

วันที่ 24พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ,นายธวัชชัย กัญญาพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่จากอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายดอกไม้เพลิง กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง เพื่อป้องกันมีให้เกิดเหตุระเบิดและพลุไหม้ที่เกิดจากวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง และปฏิบัติตามมาตรการ กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงและเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting