1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงพยาบาลวารินชำราบร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยหมู่ และสาธารณภัยบนท้องถนน


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายธวัชชัย กัญญาพันธ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และเลิศมงคล  สิงห์ทองทัต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ได้ร่วมการประชุมซักซ้อม Table Top และนำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยหมู่ และสาธารณภัยบนท้องถนน บริเวณถนนเทศบาล 14 (เส้นเลี่ยงทางรถไฟ) ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกให้บุคลากรเข้าใจแผน และปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยได้รับเกียรติจากนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ มาร่วมการฝึกซ้อม

สำหรับการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์รถตู้ท่องเที่ยวชนกับรถโดยสารและมีเพลิงไหม้ ซึ่งทางงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้สนับสนุนรถดับเพลิง 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน  6 นาย ในการฝึกซ้อมแผนฯ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting