1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลังจัดการประชุมโครงการอบรมตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ก่อนออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชน ในการออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ และตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการออกสำรวจภาษีป้าย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting