1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์ เพ็ญพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่และทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ณ สนามสอบ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมี ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นางสาววิยะดา หวังชนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูผู้ดูแลระบบ ร่วมกับผู้แทนจากกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดร.ธเกียรติกมล ทองงอก ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและร่วมกันวางแผน เตรียมความพร้อม สำหรับการจัดสอบในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting