1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมโครงการเด็กไทยยุคใหม่รู้ทันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดส่งวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการเด็กไทยยุคใหม่ รู้ทันภัยพิบัติทางธรรมชาติ นำโดยนายชิตชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และนายปัญญา กาละปัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซี่งมีนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการด้านการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน อสม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม


ข่าว/ภาพ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting