1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ มีสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง  ซึ่งได้นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจการ อปพร.ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting