1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สนง.จัดหางานจังหวัดอุบล และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้พิการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานจัดงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งได้รับการจ้างงานจาก บริษัทเสริมสุข จำกัด มหาชน ตามโครงการการจ้างงานคนพิการแนวใหม่ ให้คนพิการทำงานเพื่อสังคมใกล้บ้านของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยมีนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting