1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนจากทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2567 โดยในวันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นการประชันโฉมสาวงามเพื่อคัดเลือกเป็นเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2567 และวันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดขบวนแห่ของแต่ละชุมชนตามถนนในเขตเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting