1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับทีมงานวิจัยเพื่อลงนามในสัญญาโครงการวิจัยย่อย ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดทำโครงการวิจัยการสำรวจป้าย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับทีมงานวิจัยเพื่อลงนามในสัญญาโครงการวิจัยย่อย ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการวิจัยการสำรวจป้าย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยคณะทีมวิจัยได้เสนอโครงการทะเบียนป้าย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะด้านอื่นๆต่อไป ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting