1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2567  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 โดยกิจกรรมในวันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นการประชันโฉมสาวงามเพื่อคัดเลือกเป็นเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมประชาวาริน และกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  และการประกวดขบวนแห่ของแต่ละชุมชนตามถนนในเขตเทศบาล

โดยจะแบ่ง จุดการแสดงโชว์ จำนวน 5 จุด 1.หน้าเดอะเบสคิสเช่น 2. สี่แยกตลาดสด 3.ห้าแยกวงกลม 4. สนามทุ่งคำน้ำแซบ

งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting