1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมรับฟังการแนะนำโครงการ USAID Enhnace

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานหลังใหม่ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ Enhance แผนการดำเนินงานในจังหวัดอุบลราชธานี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ซึ่งมีนวัตกรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ทางโครงการ Enhance และองค์การ USAID จึงมีความสนใจที่จะร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting