1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 28 คนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพีสงกรานต์ รองอันดับ 1 รอบอันดับ 2 และนางงามขวัญใจชาววาริน จะต้องเข้าร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ในเช้าวันที่ 13 เมษายน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งคอยสร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนที่เข้ามาเชียร์ผู้เข้าประกวด ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชันโฉมสาวงาม เทพีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน สำหรับผลการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2567 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานต์ ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวชนนิกานต์ ชาญจิต ร ผูู้ส่งเข้าประกวดชุมชนดีงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวศิริสุพิชญา พามา ผูู้ส่งเข้าประกวดชุมชนกุดเป่ง หมู่ 6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 22 นางสาวพิชยา ระดานิล ผู้ส่งเข้าประกวดชุมชนหาดสวนยา
รางวัลขวัญใจชาววาริน ได้แก่ หมายเลข 26 นางสาวพัชราภา กาญจนพัฒน์ผู้ส่งเข้าประกวดชุมชนกุดปลาขาว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting