1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน


วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ โดยพบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นกีดขวางทางจราจรในหลายจุด  บางส่วนหักใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดทางจราจร ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ทางกองสวัสดิการสังคม ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งมาได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ โทรศัพท์ 045-321523 หรือ สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting