1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายนายวิเชียร ศุภลักษณ์ รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ โดยมี นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการ"ถนนสายวัฒนธรรม" เป็นโครงการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสงฆ์กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting