1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ.....วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่การบริหารและปฏิบัตืงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting