1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต้นไม้ล้มทับบ้าน


วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นายชิดชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเมื่องวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 2 หลัง คือบ้านเลขที่ 188/3 ของนางพรทิพย์ แคฝอย และบ้านเลขที่ 232/1  ของนางอุไรวรรณ วงษาพรม ถ.นิวาศวิถี โดยนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และคณะผู้บริหารได้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านและกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ เร่งประสานกับทางราชพัสดุ และกรมราชทัณฑ์ เพื่อขอประสานกำลังในการนำต้นไม้ใหญ่ออกจากบ้านของผู้ประสบภัยโดยเร็ว จากนั้นจึงจะทำเรื่องของงาบประมาณความช่วยเหลือจากทางอำเภอของสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.อุบลราชธานีในการซ่อมแซมบ้านต่อไป ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และคณะผู้บริหารยังได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ทางนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งอยู่ ในชุมชนวัดวารินทรารามด้วย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting