1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมแผนและแนวทางในการจัดการกล่องเครื่องดื่มภายในโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ประชุมแผนและแนวทางในการจัดการกล่องเครื่องดื่มภายในโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอปพร. เทศบาลเมืองวารินชำราบพร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทTetra Pak ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดการกล่องเครื่องดื่มภายในโรงเรียนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งทางทางเทศบาลได้ร่วมกับบริษัทTetra Pak จัดตั้งศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม เช่น กล่องนมยูเอชที กล่องน้ำผลไม้ นำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจัดทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคา โต๊ะ เก้าอี้ หรือชั้นหนังสือ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 เป็นต้นมา ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการเสนอให้ทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมกล่องเครื่องดื่มเนื่องจากมีปริมาณขยะจากกล่องเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก และรวบรวมได้ง่ายกว่าจากการที่ทางโรงเรียนในสังกัดได้จัดโครงการธนาคารขยะ โดยในส่วนของรายละเอียดนั้นจะได้มีการหารือกับทางผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 แห่งต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting