1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ.....วันที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ นำโดยนายดำเนิน แสงงาม รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำกลุ่มสตรีจากชุมชนในเขตเทศบาลเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบทบาทสตรีในจ.อุบลราชธานี ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่มและเป็นกันเอง


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯSecured by Siteground Web Hosting