1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยเทศบาลเมืองวารินชำราบ พมจ. และกาชาดจังหวัดฯ ให้ความช่วยเหลือด.ญ.วิภาดา ศรีสะอาด


ตามที่ได้มีผู้โพสต์เรื่องราวของด.ญ.วิภาดา ศรีสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ บนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงในเพิงพักบนที่ราชพัสดุนั้น ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ทราบเรื่องจึงได้ให้กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขฯ เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ โดยในวันนี้ (7 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ, นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยได้มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ด.ญ.วิภาดา ศรีสะอาด และครอบครัว พร้อมกันนี้นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้กำชับให้ทางพมจ.ช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และ ประสานขอทุนการศึกษาให้แก่ด.ญ.วิภาดา ในส่วนของที่พักอาศัยนั้นได้ให้ทางครอบครัวไปขึ้นทะเบียนกับทางกองสวัสดิการ และสังคมเพื่อนำวัสดุมาปรับปรุงที่พักอาศัยให้ดีขึ้น และทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าพ่นยากำจัดยุงใน บริเวณที่พักอาศัยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสุขภาพให้แก่ด.ญ.วิภาดาและครอบครัวด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting