1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัทAIAจัดกิจกรรม Sharing A Life Day มอบเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ชุมชนลับแล


วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ สวนสาธารณะรถไฟ ชุมชนลับแล นายบุญธรรม ขัดงาม ผู้ช่วยรองประธานและผู้อำนวยการตัวแทนบริษัทAIA ได้นำสมาชิกAIAในพื้นที่จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมมอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะรถไฟภายในชุมชนลับแล ในโครงการ AIA:Sharing A Life Day เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และสร้างความรักความสามัคคีแก่ผู้บริหารหน่วย ตัวแทนAIA ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่   ซึ่งเป็นการฉลองการครบรอบ 77 ปี ของบริษัท AIA ในการการสานต่อปณิธ่านร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ รักษาการปลัดจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องออกกำลังกายและเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเป็นผู้รับมอบแก่ชุมชนลับแล พร้อมด้วยนายถนอม ส่งเสริม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจ.อุบลราชธานี, คุณประพนธ์ ทองคำ ผู้อำนวยการคปภ.ภาค 5  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ และภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว ทางตัวแทนบริษัทAIA ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทางชุมชนเพื่อนำไปให้คนในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกาย ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting