1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลแสนตุ้งในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และน.ส.นุชนาถ ดีสุภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแสนตุ้ง จ.ตราด นำโดยนายอุดมพันธ์ สว่างไสว นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการบริหารท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting