1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2 ชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2 บนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ชุมชนกุดปลาขาว เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดความรวดเร็วในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะดูแลงานสาธารณภัยในพื้นที่ชุมชนกุดปลาขาว วัดวารินทราราม ดอนงิ้ว คูยาง เกตุแก้ว หาดสวนสุข หาดสวนสุข1 ท่ากอไผ่ หาดสวนยา ดีงาม และท่าบ้งมั่ง ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเลี้ยงพระเพล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาอปพร. และผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting