1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมและคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับพล.ท.จีระศักดิ์ บุตรเนียน ที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมและคณะ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล เมืองวารินชำราบ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขยะมูลฝอยในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

งานประขาสัมพันธื กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting