1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานจ้างดีเด่นและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2557


วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานจ้างดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า  ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมอบให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมในช่วงรอบ ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่  โดยในปีนี้ได้แก่เกียรติจากนายเสริม ไชยรรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวอวยพร แก่ชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสมบัติ เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมมอบความสุข ให้แก่ชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting