1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานเทศบาล และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเข้าอวยพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558


วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ปี 2558  ในการนี้นางนภาพร  ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวอวยพรแก่นายกเทศมนตรี และรองนายเทศมนตรี จากนั้นน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลได้เป็นตัวแทนของพนักงานกล่าวคำอวยพรแก่นายกเทศนมตรี รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล และนายวิเศษ  หิรัญเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เป็นตัวแทนของพนักงานกล่าวคำอวยพรแก่ปลัดและรองปลัดเทศบาล

เสร็จแล้วนายจีระชัย  ไกรกังวาร ได้กล่าวอวยพรให้แก่หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะครู และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งยังได้มอบส้มและเลี้ยงขนมจีนแก่พนักงานเนื่องในวันปีใหม่ด้วย ในการนี้นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้นำนางนฤมล กุลคำ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เข้าขอพรจากนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสที่เป็นตัวแทนอสม.เข้าประกวดอสม.ดีเด่นในระดับประเทศ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting