1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จ.ราชบุรี ในการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการขยะ


วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การส่วนตำบลคูบัว จ.ราชบุรี ซึ่งได้มาศึกษาดูงานด้านแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวาริน ชำราบ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อ รวมถึงแนวทางการดำเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting