1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลเมืองสรวง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเยี่ยมชมชุมชน Zero Waste ชุมชนชลประทาน


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลตำบลเมืองสรวง จากจ.ร้อยเอ็ด นำโดยนายคงศักดิ์ พลภูเมือง ปลัดเทศบาล ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำท้องถิ่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางธิติมา โคตรุโร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนเทศบาลให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลตำบลเมืองสรวงยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของชุมชนชลประทาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นด้วย


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting