1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้ดีขึ้น โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนของชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เพื่อนำไปใช้ออกกำลังกายยังลานกีฬาของชุมชน  และยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วารินชำราบมาให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting