1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กลุ่มชาวบ้านชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคงเข้าปรึกษานายกเทศมนตรี กรณีอบจ.อุบลราชธานีจะดำเนินการสร้างถนนตัดพื้นที่ชาวบ้าน

สืบเนื่องจากวานนี้ (13 กรกฎาคม 2558) ได้มีกลุ่มชาวบ้านจากชุมชนเกตุแก้วและบ้านมั่งคงได้เดินทางไปยังศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการสร้างถนนตัดผ่านใน พื้นที่ของชาวบ้านชุมชนเกตุแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางชุมชนได้ยื่นเรื่องขอโฉนดชุมชนและยังอยู่ในขั้นตอนของ การดำเนินการอยู่นั้น  ในวันนี้ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนเกตุแก้วบ้านมั่นคงจึงได้มาขอเข้าพบนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางนายกเทศมนตรีจะได้ดำเนินการประสานกับทางอบจ.เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้ทางกองช่างโดยนายสุรศิริ อรุณฤฏษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่เป็นปัญหากับทางอบจ.เพื่อหาทางช่วย เหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting