1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที 33 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไดโนเสาร์เกมส์"


วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 โรงเรียนเข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ไดโนเสาร์เกมส์”ในระหว่างวันที่ 20 –30 ตุลาคม 2558 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ได้อันดับที่1-3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที 33 รอบสุดท้ายต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย แบดมินตันชาย-หญิง  ฟุตบอลชาย และกรีฑาหญิง ในการนี้ทางคณะผู้บริหารยังได้มอบเบี้ยเลี้ยง รวมถึงขนมจากสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานำชัยชนะกลับมาสู่เมือง วารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting