1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ ร่วมกับ องค์การKFHI, Ubon CDP center และโฮมฮักอีสาน จัดกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับองค์การ KFHI ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยอาจารย์ ฮง ซอง วอน, อุบลโครงการพัฒนาเด็ก Ubon CDP center และมูลนิธิโฮมฮักอีสาน ได้จัดกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะการแสดงประจำชาติของประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเกาหลี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมรับชมการแสดง สำหรับการแสดงในครั้งนี้ทางฝั่งไทยได้นำชุดการแสดงรำวงมาตรฐาน การเซิ้งกะลา และจินตลีลาประกอบเพลงตัวก็ไทยใจก็ไทย โดยนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่งมาแสดงโชว์ ขณะที่ทางฝั่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยคณะเยอูลริม คุกอักชอนโควทัน ก็ได้นำศิลปะการแสดงประจำชาติเกาหลีมาแสดงโชว์มากมาย อาทิ รำพัดปูแชชุม รำกลองพุกชุม รำพัดปูเชซันโฉ รำดอกไม้โก๊สชุม เป็นต้น

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting