1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559

วันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 7.30 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการทำบุญรับพรปีใหม่ และยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชนชาวไทย โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี  ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้กล่าวทักทาย และอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมกันนี้ได้กราบนมัสการพระอาจารย์หนูชิด เจ้าอาวาสวัดประชาพิทักษ์ กล่าวสัมโมทนียกถาฯให้พรปีใหม่แก่ประชาชนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวเมืองวาริน ชำราบ จากนั้นนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตอำเภอวารินชำราบมารับบิณฑบาตในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting