1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคตซึ่งกิจกรรมงานวันเด็กในปีนี้เริ่มด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร"เด็กดีศรีวารินฯ" ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีจากโรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบโดยนายจีระ ชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ประธานในพิธี จากนั้นเป็นการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ  และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากกองงานต่างๆของ เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่มาร่วมสนุกได้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบ และวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รวมถึงมีขนม ไอศครีม และเครื่องดื่ม บริการแจกฟรีตลอดงาน สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และขนของรางวัลพร้อมขนมกลับบ้านกันเพียบ

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting