1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง ในการศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองวารินชำราบ


วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, น.ส.นุชนาถ ดีสุภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และน.ส.จุลมณี ทองทาบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมด้วยสำนักงานกศน.อำเภอวารินชำราบ และคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนชลประทาน  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนชองเมือง วารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และเสริมสร้างองค์การความรู้ในการนำไปปรับใช้ในท้องถิ่น พร้อมกันนี้ทางคณะฯยังได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ซึ่งได้นำขยะเหลือใช้เช่น ขวดน้ำ ผ้าไวนิล เศษกระดาษ ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม และซองกาแฟ 3อิน1 มารีไซเคิลเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

งานประชาสัมพันธื กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting