1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดเป่ง ม.6


วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนกุดเป่ง ม. 6 เมื่อคืนวัน ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นบ้านของนายเอกลักษณ์ วงษ์ช่าง และบ้านของคุณสมใจ ศิริวรรณ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และน.ส.จุลมณี ทองทาบ นักพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting