1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษาประชุมคณะทำงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559


วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชุมคณะทำงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559 ในด้านต่างๆทั้งการจัดเวทีประกวดเทพีสงกรานต์ การจัดปรัมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนต่างๆ โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม สำหรับกิจกรรมของประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558 นั้น ในช่วงเย็นของวันที่ 12 เมษายน 2559 จะเป็นการประกวดเทพีสงกรานต์ ณ หอประชุมประชาวาริน  และวันที่ 13 เมษายน 2559 จะมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดขบวนแห่จากชุมชนต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting