1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานเทศบาลและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินฯเข้ารดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559


วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เข้ารดน้ำและขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล ในการนี้นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวอำนวยอวยพรให้แก่พนักงานเทศบาลและคณะครูได้มี สุขภาพแข็งแรง รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting