1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง(ศูนย์ฯยโสธร) รุนที่ 11 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร


วันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง(ศูนย์การเรียนรู้ยโสธร) รุนที่ 11 ซึ่งได้เดินทางการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาล เมืองวารินชำราบ โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะทั่วไป การจัดการขยะติดเชื้อ และแผนการบริหารจัดการขยะในระยะยาวของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting