1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะสมาชิกอปพร.จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1, นางพยอม ถิรมนตรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และสมาชิกอปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอปพร.จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานอปพร.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อปพร.

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting