1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การไฟฟ้าฯวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสาร ทำพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 2


วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสารได้แก่ TOT, CAT, 3BB, TT&T, TURE, AIS, Dtac, TUC, AWN, SBN และวีเคเบิล ได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสัญญาณสื่อสาร รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมา โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ จำปาเทศ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ และนายฑิฆัมพร  ดวงพัตรา โทรศัพท์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารระยะที่ 2 จะดำเนินการจัดระเบียบบนถนนสถิตย์นิมานกาล และถนนกันทรลักษ์ โดยจะเริ่มจากศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และประตูเมืองวารินชำราบ(องศาวาริน) เรื่อยไปจนถึงหน้าห้างเทสโก้โลตัส

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองวารินชำราบ  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting